Úplná uzavírka části ul. Jablunkovské od 01.09. do 02.09.2018

Během víkendových dní, od soboty 01.09.2018 07:00 h do neděle 02.09.2018 23:59 h, dojde z důvodu pokládky živičného povrchu k úplné uzavírce silničního provozu části ulice Jablunkovské. Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ulicí Pod Zvonek a Slovenská, včetně samotných křižovatek.

Doprava do a ze sídliště Svibice bude směrována po ulici Frýdecké, Slovenské a následně na ulici Polní. Ve výše zmíněných dnech bude přechodně zrušen jednosměrný úsek komunikace ul. Polní a bude zde rovněž přechodným dopravním značením zakázáno zastavení.

Ke změnám dojde rovněž v provozu autobusové dopravy. Všechny spoje linek jedoucích po ulici Jablunkovské na Třinec a zpět, budou odkloněny přes ulici Tovární.

Linky MHD budou jezdit dle přepravního opatření. V uvedený víkend nebudou obsluhovány zastávky „Slovenská, Samoobsluha, Škola, Kostel a Zámeček“. Zastávky v horní části sídliště Svibice budou v provozu.

Všechna konkrétní přepravní opatření budou uvedena na zastávkách, v autobusech a na webových stránkách jednotlivých dopravců.

UZAVÍRKA ul. Viaduktova a ul. Nádražní

Během pondělka 16.07.2018 dojde k částečným úpravám ve vedení objízdných tras v centru města. Při současném výjezdu z ulice Sokola-Tůmy na ulici Hlavní třída bude možno nově odbočit rovněž vpravo. Hlavní třída tak bude v úseku mezi ulicemi Nádražní a Sokola-Tůmy obousměrná. Zároveň dojde v tomto místě ke zrušení parkovacích stání.

Uzavření velké křižovatky od 01.05.2018

V termínu od 01.05.2018 – 30.06.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín.

V této souvislosti bude stejně jako v předešlém roce zajištěn tzv. vnitřní okruh pro potřeby místních občanů. Tento bude veden přes část plochy autobusového stanoviště, přičemž bude vymezen zvlášť pro osobní automobily a autobusy. Do centra a z centra města se bude možné dostat pouze po ulici Karvinské. Zároveň bude uzavřen příjezd do ČR po mostě Družby tak, aby veškerá tranzitní doprava z Polska byla směřována na ulici Střelniční a poté vyvedena na Třinec.

Vzhledem ke zvýšenému provozu na ulicích Tyršova a Komorní, po nichž budou rovněž jezdit autobusy příměstských a městských linek, bude na těchto ulicích po celou dobu omezení stanoven zákaz zastavení pro všechna vozidla. Rovněž stávající podélná parkovací místa na ulici Tyršova budou zrušena.

V letošním roce, v důsledku souběhu několika staveb v této křižovatce, dojde ke značnému omezení průchodu chodců. Pro zajištění bezpečnosti chodců bude vybudován dočasný přechod pro chodce uprostřed plochy stanoviště, stávající přechod umístěný na autobusovém stanovišti podél ulice Frýdecké bude na tuto dobu zrušen. Zrušen bude rovněž stávající přechod pro chodce na ulici Frýdecká ve směru k poliklinice, kdy tento bude přesunut o cca 50 metrů směrem k uzavřené křižovatce. Chodci tak budou vyvedeni mimo stanovenou objízdnou trasu. Dále přes ulici Jablunkovskou bude přibližně do konce května z autobusového stanoviště zajištěn koridor pro chodce tak, aby se dostali k pěšímu podchodu „Demelloch“. Toto opatření ovšem nebude možné realizovat v měsíci červnu, kdy s ohledem na probíhající stavbu a zajištění bezpečnosti chodců dojde k jeho uzavření. Přístup do centra města bude poté pro pěší směrován do podchodu pod vlakovým nádražím a ve směru k ulici Alšova a přechodu na ulici Karvinské.

Tranzitní objízdná trasa bude i nadále vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

Dočasné přesunutí autobusové zastávky Svibice, samoobsluha od 16.04.2018

V pondělí 16.04.2018 od 08:00 h započnou stavební práce v autobusovém zálivu zastávky Český Těšín, Svibice, samoobsluha. Jedná se o zastávku ve směru jízdy autobusů na Třinec, která slouží k provozu příměstské dopravy i MHD. Pro příměstskou dopravu linek směr Třinec a Jablunkov bude tato zastávka přemístěna cca 100 metrů ve směru k ulici Slovenské, konkrétně do připojovacího pruhu od obchodního domu Lidl. Zastávka pro městskou hromadnou dopravu linek 721 a 722 se přesune na ulici Pod Zvonek do míst, kde zastavují autobusy směr Žukov, tedy na zastávku Český Těšín, Svibice, škola. Toto opatření potrvá do pondělí 21.05.2018, 08:00 h.

Uzavření vjezdu na parkoviště u OD Billa od 03.04.2018

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace na ulici Jablunkovské dojde od úterý 03.04.2018 k uzavření příjezdu na parkoviště u obchodního domu Billa, z pohledu od vlakového nádraží vlevo. Toto opatření by mělo trvat maximálně 14 dní. Příjezd na toto parkoviště bude zcela znemožněn, parkoviště na opačné straně obchodního domu nebude nijak omezeno.

Uzavření části chodníku podél ulice Jablunkovské

Od úterý 03.04.2018 dojde v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace k uzavření chodníku podél ulice Jablunkovské v úseku od obchodního domu Billa po obchodní dům Tesco. Toto omezení potrvá až do poloviny měsíce června. Pro chodce je připravena nedaleká obchůzí trasa, která je již dnešním dnem upravena tak, aby byl zajištěno její bezproblémové užití, např. část trasy již byla pokryta struskou pro případ nepříznivých klimatických podmínek.

Plánovaná rekonstrukce mostů a objízdné trasy

Od 09.04.2018 bude zahájena plánovaná rekonstrukce mostů – na ulici Jablunkovské, v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicí Pod Zvonek a na ulici Karvinské v blízkosti křižovatky s ulicí Hřbitovní. Toto omezení potrvá půl roku. Jedná se o investice Moravskoslezského kraje. Značně ztížený tak bude průjezd křižovatkou ulice Jablunkovské a Pod Zvonek. Na ulici Jablunkovské bude provoz střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu a situace bude řešena za využití světelného signalizačního zařízení. Řidiči vyjíždějící z ulice Pod Zvonek se budou postupně zařazovat do proudu vozidel z jednotlivých směrů, přičemž budou muset respektovat přechodnou svislou dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“. V této souvislosti očekáváme rovněž zpoždění spojů autobusových linek, jak příměstských, tak MHD. Zároveň totiž dojde v určitých týdnech k situaci, kdy světelné signalizační zařízení bude řešit dopravní situaci svedením provozu do jednoho jízdního pruhu i na dalším místě ulice Jablunkovské, tentokrát mezi ulicí Slovenskou a vlakovým nádražím.

Rekonstrukce mostu na ulici Karvinské bude prováděna za úplné uzavírky části této ulice, přičemž situace bude řešena podobně jako v loňském roce, za využití objízdné trasy po ulici Slezská a s přesunutím autobusové zastávky „Na Brandýse“. Důvodem úplné uzavírky je potřeba koordinace dvou velkých staveb, kdy v tomto úseku probíhá rovněž modernizace železničního koridoru.

Nabádáme všechny řidiče, aby v uvedeném období využívali pro příjezd do města v co největší míře obchvat Českého Těšína, který je bez poplatku a to užitím sjezdů na ulici Ostravskou a Frýdeckou. Totéž platí rovněž pro výjezd z města.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com