Příjmení:Pino
Jméno:Arthur (Georg Ritter Pino von Friedenthal)
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1843-01-10
Datum úmrtí:1930-10-29
Místo narození:Stěbořice (okr. Opava)
Místo úmrtí:Cieszyn (Polsko)
Místo působení:Znojmo, Vídeň, Praha, Terezín, Innsbruck, Opava, Przemyśl, Lvov, Rzeszov
Vymezení:rakousko-uherský generál pěchoty (generálplukovník), československý armádní generál v.v.
Kategorie: průmysl a podnikání, veřejná činnost,
Život:

Polské národnosti. Absolvoval Ženijní akademii ve Znojmě, 1861 poručík ženijního vojska, zařaten k 1. pěšímu pluku, se kterým během 10 let prošel posádkami v Benátkách, Badii, Teravisu, Meranu, Rovigu, Noale, Vicenze, Praze a Opavě. V prusko-rakouské válce 1866 bojoval v bitvách u Trutnova a Hradce Králové. 1866 nadporučík pěchoty, 1873 zahájil studium na Válečné škole ve Vídni. 1875 hejtmanem, přidělen ke generálnímu štábu, zařazen u velitelství 8. jezdecké brigády v Praze. 1877 převeden mezi důstojníky generálního štábu, přešel ke štábu 29. pěší divize v Terezíně. 1879 u Vojenského zeměpisného úřadu generálního štábu ve Vídni, 1880 si změnil jméno na Pino von Friedenthal, 1882 majorem, přednostou italské sekce úřadu. Od října 1884 přednášel na Válečné škole vejenskou geografii a kartografii; 1886 podplukovníkem. 1889 velitelem II. praporu 11. pěšího pluku v Innsbrucku. 1889 plukovníkem, 1890 velitelem 1. pěšího pluku v Opavě. 1891 náčelníkem štábu X. armádního sboru v Przemyślu. 1894 generálmajorem, velitelem 50. pěší brigády ve Vídni. 1896 velitelem Válečné školy, z pověření generála štábu provedl zásadní modernizaci studia. 1898 polní podmaršálek (generálporučík) 1900 veletelem 30. pěší divize ve Lvově. 1902 prvním sekčním šéfem na říšském ministerstvu války, řídil práci prezidiální kanceláře. 1905 velitelem X. sboru v Przemyślu. 1905 polním zbrojmistrem (generálplukovník) a tajným radou. 1906 císařským rozhodnutím majitelem 40. pěšího pluku v Rzeszově. 1910 na vlastní žádost odešel do penze, za války již nebyl aktivován. V lednu 1920 přijat do československé armády jako generál v.v.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 1. (13). Ostrava, Ostravská univerzita 2000. 115 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com