int(196)

CzechPOINT

CzechPOINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Do doby zřízení CzechPOINTů musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby “obíhala data ne občan”.

Kontaktní místa CzechPOINT na Městském úřadě v Českém Těšíně

           • Hlavní budova, náměstí ČSA 1/1
           • Detašované pracoviště ve Svibici, ul. Pod Zvonek 875/26

P o s k y t o v a n é   s l u ž b y :

                       • Rejstřík trestů (právnických i fyzických osob): hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • výpisy z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností): hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • výpis ze živnostenského rejstříku: hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • výpis z bodového hodnocení řidiče: hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • výpis z insolvenčního rejstříku: hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • výpis z katastru nemovitostí a výpis snímku z katastrální mapy: hlavní budova – kancelář č. 404 ve III. poschodí
                       • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc.č. 220 v 1. poschodí
                       • formulář do registru účastníků provozu modulu autovraků ISHO: hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • formulář registru živnostenského podnikání (pro fyzickou i právnickou osobu): hlavní budova – kanceláře č. 104, 105, 106, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • datové schránky: hlavní budova – kanceláře č. 104, 113 a 114 v přízemí, detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • autorizovaná konverze dokumentů: hlavní budova – kanceláře č. 104, 106, 113 a 114  v přízemí
                       • výpisy ze základních registrů (výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, veřejný výpis z registru osob, výpis o využití údajů z registru obyvatel nebo z registru osob, žádost o změnu údajů v registru obyvatel nebo registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě): hlavní budova – kanceláře č. 104, 113 a 114 v přízemí; detašované pracoviště Svibice, kanc. č. 220 v 1. poschodí
                       • zprostředkovaná identifikac: hlavní budova – kanc. č. 104, 105, 106, 113 a 114.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 11:30 hod, 12:30 – 17:30 hod.,

Středa:  8:00 – 11:30 hod., 12:30 – 16:30 hod.

Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11.30 hod. – pouze v budově radnice náměstí ČSA 1 (kanc. č. 103, 104, 105, 106 a 404)

Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11.30 hod. – detašované pracoviště ve Svibici, ul. Pod Zvonek 875/26, kanc. č. 220 v 1. poschodí na základě telefonické domluvy předem

Další podrobnější informace MěÚ Český Těšín k službám poskytovaným na Czech POINT.
Oficiální stránky projektu Czech POINT.

autor: Mašková Jana Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com