int(34671)

Název: Zóna společných aktivit
Reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000590

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 v rámci Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Květen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Květen v Českém Těšíně/w Cieszynie Maj w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Duben v Českém Těšíně/w Cieszynie

Duben v Českém Těšíně/w Cieszynie Kwiecień w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Březen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Březen v Českém Těšíně/w Cieszynie Marzec w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Únor v Českém Těšíně/w Cieszynie

Únor v Českém Těšíně/w Cieszynie Luty w Cieszynie/ v Českém Těšíně
autor: Administrátor
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com