18. červen 2018

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Změny, které občany a úředníky čekají na úsecích občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července, jsou významné, přesto chceme hned v úvodu upozornit, že občany nečeká žádná hromadná výměna dokladů.

Nově budou vydávány pouze dva typy občanských průkazů: občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Co se týče strojově čitelných občanských průkazů, dosud si občan mohl vybrat, zda mu bude vydán občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem či bez něho. Za doklad s čipem se hradil správní poplatek 500 Kč. Nově již budou všechny strojově čitelné občanské průkazy vybaveny čipem a občan se sám bude moci rozhodnout, zda čip bude chtít aktivovat a užívat, či nikoli. Správní poplatek 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem, který byl vyměřován do 30.06.2018, se ruší.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bude vydáván do 15 dnů ode dne podání žádosti s různými dobami platnosti:

- 1 měsíc (k výkonu volebního práva),

- 3 měsíce (bezprostředně po nabytí státního občanství),

- 6 měsíců (při technické závadě ve výrobně dokladů nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události).

Tento typ občanského průkazu již nebude vydáván při ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu. V těchto případech budou občanům vydávány pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Ke změnám dochází i u lhůt pro vydání strojově čitelných občanských průkazů. Nově budou tři lhůty: klasická třicetidenní (tzv. „standard“), do 5 pracovních dnů (tzv. „blesk“) a do 24 hodin v pracovních dnech (tzv. „superblesk“). Na tyto nové lhůty navazují další změny, a to ve správních poplatcích a místech podání žádosti a výdeje dokladu:

     • za vydání občanského průkazu do 24 hodin v pracovních dnech („superblesk“) občan uhradí správní poplatek 1000 Kč, občan mladší 15 let 500 Kč. Žádost lze podat buď na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo na Ministerstvu vnitra; hotový občanský průkaz se však vždy vyzvedává na Ministerstvu vnitra,
     • za vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů („blesk“) občan uhradí 500 Kč, občan mladší 15 let 300 Kč. Žádost lze podat buď na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo na Ministerstvu vnitra; hotový občanský průkaz se vyzvedne u úřadu, na kterém občan podal žádost, nebo na Ministerstvu vnitra,
     • nechce-li občan vydat občanský průkaz ve zkrácené lhůtě, platí lhůta třicetidenní („standard“) a správní poplatek se nehradí. Žádost lze podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22. Pokud by však občan chtěl hotový občanský průkaz vyzvednout u jiného úřadu než toho, u kterého podal žádost, uhradí správní poplatek 100 Kč.

Kromě již uvedených správních poplatků budou na úseku občanských průkazů vybírány další správní poplatky, např.

           • 100 Kč za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,
           • 200 Kč za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
           • 100 Kč za převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti,
           • 50 Kč za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let.

Leták Ministerstva vnitra ke změnám na úseku občanských průkazů.

Rovněž na úseku cestovních dokladů dochází ke změně u cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě. Obdobně jako u občanských průkazů, může občan požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin („superblesk“), nebo do 5 pracovních dnů („blesk“)

           • za vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech („superblesk“) občan uhradí 6000 Kč, občan mladší 15 let 2000 Kč. Žádost lze podat buď na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo na Ministerstvu vnitra; hotový cestovní pas se však vždy vyzvedává na Ministerstvu vnitra,
           • za vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů („blesk“) občan uhradí 3000 Kč, občan mladší 15 let 1000 Kč. Žádost lze podat buď na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo na Ministerstvu vnitra; hotový cestovní pas občan vyzvedne u úřadu, na kterém podal žádost, nebo na Ministerstvu vnitra
           • správní poplatky za cestovní pasy vydávané do třiceti dnů („standard“) se nemění (600 Kč, občan mladší 15 let 100 Kč). Stejně jako u občanských průkazů občan uhradí správní poplatek 100 Kč, pokud chce cestovní doklad vyzvednout u jiného úřadu než u toho, kde podal žádost.

Leták Ministerstva vnitra ke změnám na úseku cestovních dokladů

Novinkou společnou pro agendy občanských průkazů a cestovních dokladů je možnost uvést telefonní číslo nebo e-mail. V okamžiku, kdy bude doklad připraven k převzetí, bude na tento kontakt občanovi zaslána informace.

autor: Mašková Jana Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com