27. červen 2019

Od 1.7.2019 dochází k úpravě úředních hodin dopravně správních agend odboru živnostenského a dopravy Městského úřadu Český Těšín a to tak, že rozšířené úřední hodiny se přesouvají ze čtvrtku na úterý v době od 8.00 – 11.30 h. Ostatní úřední hodiny na dopravně správních agendách se nemění.

autor: Kwiczalová Eva Ing.