28. duben 2020

Zápisy do mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat od 4. května do 15. května 2020 prioritně bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (u ZŠ a MŠ Hrabina – termín zápisů do 11. května 2020).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2020 pěti let.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se zápisy uskuteční prioritně písemnou formou, ve výjimečných případech osobní návštěvou příslušného školského zařízení.

Způsob podání vyplněných formulářů:

        • do datové schránky příslušné základní školy
        • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
        • poštou na adresu příslušné základní školy
        • osobním podáním na příslušné základní škole (mateřské škole)

Formuláře k zápisům a bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách základních škol.

Více zde:

Přílohy:

Zápis MŠ -2020 -2021

Na základě obecně závažné vyhlášky č. 4/2017, město stanovilo společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín.

Školské obvody pro MŠ – OZV 4/2017

Bližší informace poskytnou: Základní školy, mateřské školy a Ing. Jana Černilová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 303, 736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz.

autor: Černilová Jana Ing.