30. duben 2019

Město Český Těšín, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

vyhlašuje výběrové řízení na

strážníka Městské policie Český Těšín

s termínem nástupu do pracovního poměru od 01.09.2019

Požadavky na uchazeče:

        • státní občanství České republiky
        • minimální věk 18 let
        • střední vzdělání s maturitní zkouškou
        • bezúhonnost, spolehlivost
        • zbrojní průkaz nejméně skupiny „D“ výhodou
        • řidičský průkaz nejméně skupiny „B“

K výběrovému řízení uchazeči předloží:

a) strukturovaný životopis a motivační dopis

b) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

c) lékařské potvrzení o schopnosti pracovat jako strážník Městské policie dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

e) čestné prohlášení o bezúhonnosti dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 4a

f) čestné prohlášení o spolehlivosti dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 4b

g) osobní dotazník (lze stáhnout na www.tesin.cz – Městská policie)

Očekáváme:

        • fyzická zdatnost
        • týmová práce
        • rozhodnost
        • samostatnost
        • kultivované vystupování
        • odolnost vůči stresu

Nabízíme:

        • 5 týdnů dovolené
        • 4 dny placeného volna nad rámec dovolené
        • příspěvek na sport a kulturu formou poukázek
        • příspěvek na penzijní připojištění
        • příspěvek na stravování
        • zvláštní rizikový příplatek

Žádosti o přijetí spolu s požadovanými doklady zasílejte do 23.5.2019 na adresu: Městská policie Český Těšín, Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín.

Podrobnější informace najdete na stránkách  http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/mestska-policie/volna-pracovni-mista-mp.

Mgr. Gabriela Hřebačková, v.r.

autor: Chnúriková Gabriela