22. květen 2020

VEŘEJNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

s možností označení psů mikročipem

Městský úřad Český Těšín, oddělení životního prostředí, upozorňuje všechny majitele psů na povinné očkování psů proti vzteklině. Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů však nově, s účinností od 01.01.2020 podmiňuje platnost očkování psů proti vzteklině označením psa mikročipem (popřípadě označením psa čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011). Chovatel je dle zákona povinen zajistit, aby identifikační číslo psa (číslo mikročipu nebo tetování) bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

V souvislosti s výše uvedeným bude v době konání veřejného očkování psů možnost svého psa označit mikročipem i naočkovat souběžně.

Mimo očkování psů proti vzteklině bude umožněno chovatelům koček si nechat naočkovat i kočky.

Majitelé psů a koček mohou svá zvířata přivést k očkování na následující svodná místa:

v úterý dne 23.06.2020

08.00 – 09.00 hod. – nádvoří hasičské zbrojnice v Českém Těšíně

10.00 – 11.00 hod. – u restaurace Dělo (bývalý Dělnický dům)

11.30 – 11.50 hod. – na parkovišti u hřbitova – Dolní Žukov

12.00 – 12.20 hod. – u kulturního domu U Zvonku – Dolní Žukov

12.30 – 13.00 hod. – nádvoří hasičské zbrojnice v Českém Těšíně

ve čtvrtek dne 25.06.2020

8.15 – 8.30 hod. – u RD čp. 69 – Horní Žukov

8.35 – 9.00 hod. – hřiště u bývalého obchodu, Horní Žukov – ul. Vělopolská

9.05 – 9.20 hod. – u RD čp. 98 – Horní Žukov – ul. K Hájence

9.25 – 9.40 hod. – Mosty, Antoníček – točna autobusů

9.55 – 10.15 hod. – Koňákov – ul. Hradišťská (u bývalého obchodu)

10.20 – 10.40 hod. – u bývalého NV v Mostech – ul. Ostravská (pošta)

10.50 – 11.00 hod. – Myslivna – Vyrubaná

11.05 – 11.25 hod. – u bývalého kulturního domu ve Stanislavicích

Upozorňujeme chovatele, že očkování proti vzteklině i označení psa mikročipem je povinné ze zákona!

BEZ ČIPOVÁNÍ JE OČKOVÁNÍ PSA PROTI VZTEKLINĚ NEPLATNÉ!

Chovatelé jsou povinni předložit u psů očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k patřičné fixaci zvířete s použitím náhubku.

Poplatek bude vybírán ve výši:

200 Kč za očkování proti vzteklině

500 Kč za označení psa mikročipem

autor: mgr inż. Magda Víšek Waleczek, referent životního prostředí

autor: Lyčková Jarmila Ing.