19. červen 2018

V termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatce silnic II/468 ul. Viaduktová, Karvinská a III/04822 ul. Nádražní. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín a rovněž rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodní sítě.

Značené objízdné trasy do a z centra města povedou přes ulici Tovární. Po této objízdné trase bude centrum města dostupnější i pro místní řidiče z lokalit Svibice a Žukova. Pro místní občany bude rovněž umožněn vjezd do centra města podjezdem u hasičské stanice přes Masarykovy sady a dále po ulici Sokola-Tůmy (viz zelená trasa přiložené mapky). V této souvislosti dojde ke změně organizace dopravy v centru města, zejména na křižovatce ulic Hlavní třída a Sokola-Tůmy. Úsek ulice Sokola-Tůmy mezi ulicemi Hlavní třída a Viaduktová bude přechodně zjednosměrněn v opačném směru. Jednosměrný bude rovněž úsek ulice Hlavní třídy mezi ulicemi Sokola-Tůmy a křižovatkou ulic Vrchlického a Pražská. Výjezd z centra města tak bude možný kromě ulice Tovární, pouze po ulici Vrchlického a dále přes Masarykovy Sady podjezdem na ulici Karvinskou (viz modrá trasa přiložené mapky).

Nabádáme řidiče, aby důsledně respektovali přechodné dopravní značení, včetně všech zákazů zastavení a stání a pomohli tak ke zvládnutí této nelehké situace.

Dobrou zprávou pro řidiče bude ve stejném období zároveň zpřístupnění části velké křižovatky, kdy již bude možný, za pomocí přechodného dopravního značení, průjezd ulicemi Jablunkovská, Frýdecká a Ostravská. Budou zrušena stávající dopravní omezení na ulici Tyršově, nadále však zůstanou omezení na ulici Komorní. Odbočení na ulici Viaduktovou z ulice Ostravské nebude ještě možné.

Tranzitní objízdná trasa bude i nadále vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com