19. duben 2018

 -Uzavření velké křižovatky od 01.05. – 30.06.2018

V termínu od 01.05.2018 – 30.06.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín.

V této souvislosti bude stejně jako v předešlém roce zajištěn tzv. vnitřní okruh pro potřeby místních občanů. Tento bude veden přes část plochy autobusového stanoviště, přičemž bude vymezen zvlášť pro osobní automobily a autobusy. Do centra a z centra města se bude možné dostat pouze po ulici Karvinské. Zároveň bude uzavřen příjezd do ČR po mostě Družby tak, aby veškerá tranzitní doprava z Polska byla směřována na ulici Střelniční a poté vyvedena na Třinec.

Vzhledem ke zvýšenému provozu na ulicích Tyršova a Komorní, po nichž budou rovněž jezdit autobusy příměstských a městských linek, bude na těchto ulicích po celou dobu omezení stanoven zákaz zastavení pro všechna vozidla. Rovněž stávající podélná parkovací místa na ulici Tyršova budou zrušena.

V letošním roce, v důsledku souběhu několika staveb v této křižovatce, dojde ke značnému omezení průchodu chodců. Pro zajištění bezpečnosti chodců bude vybudován dočasný přechod pro chodce uprostřed plochy stanoviště, stávající přechod umístěný na autobusovém stanovišti podél ulice Frýdecké bude na tuto dobu zrušen. Zrušen bude rovněž stávající přechod pro chodce na ulici Frýdecká ve směru k poliklinice, kdy tento bude přesunut o cca 50 metrů směrem k uzavřené křižovatce. Chodci tak budou vyvedeni mimo stanovenou objízdnou trasu. Dále přes ulici Jablunkovskou bude přibližně do konce května z autobusového stanoviště zajištěn koridor pro chodce tak, aby se dostali k pěšímu podchodu „Demelloch“. Toto opatření ovšem nebude možné realizovat v měsíci červnu, kdy s ohledem na probíhající stavbu a zajištění bezpečnosti chodců dojde k jeho uzavření. Přístup do centra města bude poté pro pěší směrován do podchodu pod vlakovým nádražím a ve směru k ulici Alšova a přechodu na ulici Karvinské.

Tranzitní objízdná trasa bude i nadále vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com