23. červen 2017

Uzavření silnice II/468 ul Karvinská od křižovatky s ul. Komorní po křižovatku s ul. Viaduktová

V termínu 05.07.201706.08.2017 bude úplná uzavírka silničního provozu na pozemní komunikaci silnice II/468 ul. Karvinská od křižovatky s ul. Komorní po křižovatku s ul. Viaduktová.

Tato bude rozdělena na dvě etapy:

1.etapa v termínu 05.07.2017 – 13.07.2017 bude uzavřena křižovatka ul. Komorní a ul. Karvinská (mimo BUS a IZS). Současně bude uzavřena silnice II/468 ul. Karvinská od křižovatky s ul. Viaduktová (mimo BUS a IZS).

2.etapa v termínu 14.07.2017 – 06.08.2017 bude uzavřena silnice II/468 ul. Karvinská od křižovatky s ul. Komorní po křižovatku s ul. Viaduktová (mimo BUS a IZS).

Důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci vodovodního vedení a kanalizačních stok umístěných v tělese uvedené pozemní komunikace, které provádí SmVaK.

Tranzitní objízdná trasa bude vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

Nabádáme všechny řidiče, aby v uvedeném období využívali pro jízdu do a z Karviné objízdnou trasu po silnici I/48 (obchvat Českého Těšína), která je bez poplatku

autor: Sporysz Miroslav Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com