16. říjen 2019

Oznamujeme občanům města Český Těšín, že z výsledků prohlídek mostů, lávek a propustků v majetku města Český Těšín byly zjištěny závady na propustcích na ul. K Hájence a na ul. Na Dolinách. Město Český Těšín proto dne 12. 10. 2019 přistoupilo k omezení běžného provozu uzavřením propustků na výše jmenovaných místních komunikacích. Dotčené místní komunikace jsou na příjezdech označeny přechodným dopravní značením jako slepé (viz příloha). Dostupnost dotčených lokalit je zachována.

Odstranění závad na propustcích bohužel nelze provést běžnou údržbou, proto předpokládáme, že dopravní omezení nebude krátkodobého charakteru.

Město Český Těšín se za potíže spojené se vzniklou situací omlouvá a prosí občany dotčených nemovitostí na ulicích K Hájence a Na Dolinách o shovívavost a trpělivost.

Příloha – přechodné dopravní značení

autor: Recmanová Marcela