26. březen 2019

V termínu 01.04.2019 – 17.05.2019 bude uzavírka silničního provozu na pozemní komunikaci ul. 28. října. Uzavírka proběhne ve třech etapách: 1. etapa: termín 01.04.2019 – 14.04.2019, uzavírka křižovatky ul. Komenského s ul. 28. října. 2. etapa: termín 15.04.2019 – 28.04.2019, uzavírka křižovatky ul. 28. října s ul. Kpt. Jaroše.  3. etapa: termín 13.05.2019 – 17.05.2019, uzavírka od ul. Komenského za křižovatku ul. Kpt. Jaroše a ul. 28. října. Důvodem uzavírky je rekonstrukce plynovodu a pokládka živičného povrchu.

Objízdná trasa bude po ul. Sokolovská.

autor: Sporysz Miroslav Ing.