17. září 2019

Město Český Těšín  podpoří  podzimní akci Ukliďme  svět,  ukliďme Česko

Po úspěšném jarním úklidu proběhne další úklidová akce na podzim a město Český Těšín nejen, že se do této akce zapojí, ale stejně jako na jaře podpoří organizátory, kteří se rozhodnou zorganizovat úklid na území našeho města a jeho okolí.  Celostátní termín je stanoven na sobotu 21. září 2019.

V čem bude podpora spočívat?

Především to bude poskytnutí ochranných rukavic, pytlů na odpad a zajištění odvozu sesbíraného odpadu. Dále to bude podpora medializace akce na webových stránkách města a facebooku.

Podpora organizátorům bude poskytnuta za následujících podmínek:

    • organizátor se dostaví na Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí  domluvit podrobnosti úklidu.
    • následně se zaregistruje na stránkách hlavních organizátorů akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko https://www.uklidmecesko.cz .
    • místo úklidu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, organizátor projedná s vlastníkem pozemku
    • organizátor umožní mediální prezentaci úklidu prostřednictvím Těšínských minut a Těšínských listů
    • pozvánka prezentovaná prostřednictvím města Český Těšín (webové stránky města, facebook města) bude obsahovat logo města
    • v týdnu před úklidem organizátor na odboru výstavby a životního prostředí podepíše prohlášení o registraci akce, dohodne odvoz odpadu, vyzvedne pracovní pomůcky a případně dohodne následnou kontrolu
    • před započetím úklidu organizátor seznámí dobrovolníky s bezpečností práce
    • po úklidu organizátor nahlásí počet zúčastněných a přibližné množství sesbíraného odpadu, doloží fotodokumentaci, vrátí nevyužité pracovní pomůcky.

Tipy na místa úklidu

Pokud chcete zorganizovat úklid a nevíte, kde by to bylo nejlepší, tak zde je několik tipů. Pokud naopak máte tipy na místa, kde by se mělo uklízet, zašlete je na emailovou adresu uklizime@tesin.cz. Tipy na úklidy budou průběžně zveřejňovány na stránkách města.

V okolí garáží a hřbitova na ulici pod Zvonek (49.72864N, 18.61131E). Zde se zejména kolem garáží a směrem k potoku Sadový nachází velké množství odpadu. Lokalita je snadno dostupná.

Prostor mezi ulicemi Slovenská a Cihelní

Jedná se zarůstající plochy, lesík a louky kolem ulice Cihelní až po ulici Slovenskou (49.73614N, 18.61824E). Zde se již několik let uklízelo a celá plochy byla zbavena toho nejhoršího odpadu. Neukáznění občané však každý rok vyházejí velké množství odpadu a stále je co uklízet.

Lesík na ulici Slovenské u kynologického klubu

Lesík a nesečená louka (49.73505N, 18.60892E), kde se nachází porůznu nejrůznější odpad.  Zejména v centrální části kolem tůně.

Lesík pod Přírodní rezervací Velké doly

Jedná se o malý lesík u příjezdu k zahrádkám (49.71758N, 18.62929E), kde je dlouhodobě nepořádek. Nejde o velkou plochu a převážně  jde o plastový odpad. Úklid v cca 5 lidech  nebude časově náročný a zabere zhruba 1 hodinu práce. Už se zde uklízelo na jaře a odpad je zde v menší míře znovu.

Okolí vodní nádrže Hrabina

Břehy vodní nádrže a přiléhající les k nádrži a les u sídliště Mojská.

Další informace o celostátním konání akce najdete na www.uklidmecesko.cz

autor: Křenek Daniel