15. leden 2019

Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2019

Město Český Těšín vyhlásilo pro rok 2019 dotační program určený na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí

300 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaného projektu ve výši 50%.

Lhůta pro podání žádosti v tomto programu pro rok 2019 je od 01.02.2019 do 12.03.2019. Podrobnější informace o dotačním programu jsou zveřejněny v sekci dotace z rozpočtu města. Informace lze získat také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje. Případné zájemce upozorňujeme na skutečnost, že jednou z nezbytných příloh žádosti o dotaci je závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění k obnově vybraného historického prvku.

autor: Morawiec Miroslav Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com