15. březen 2019

Rada města na své 4.schůzi dne 17.01.2019 schválila Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín ” Podpora táborových pobytů v roce 2019″ neziskovým subjektům.

Žadatelem o dotaci může být pouze nezisková organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase. Tato dotace je určena pro děti a mládež ve věku od 6 – 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín.

Žádosti o dotace k výše uvedenému účelu včetně povinných příloh (viz.“Program..“) budou přijímány na podatelně Městského úřadu, a to v termínu od 08.03. – 25.03.2019 včetně.

Informace k dotacím Vám poskytne odbor školství a kultury Městského úřadu, tel.: 553 035 312, mgr Barbara Lisztwanová.

Odkaz: http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/dotace-z-rozpoctu-mesta/taborove-pobyty-2019/

autor: Lisztwanová Barbara magister
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com