6. květen 2020

Sňatečných obřadů se může od 11. května účastnit 100 osob

Vláda v rámci postupného uvolňování mimořádných opatření rozhodla, že počínaje 11. květnem se může sňatečných obřadů účastnit maximálně 100 osob (včetně nezletilých). Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, případně i tlumočník, je-li jeho účast ze zákona nutná.

V případě, že nedojde k překročení celkového počtu 100 osob, mohou se obřadu za orgán veřejné moci zúčastnit i další osoby (např. ceremoniářka, hudebníci).

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu. Snoubenci nemusí mít při obřadu zakrytý nos a ústa.

Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

autor: Mašková Jana Mgr.