22. duben 2020

Sňatečné obřady jsou opět možné, ale v omezeném rozsahu

Vláda v rámci postupného uvolňování mimořádných opatření rozhodla, že počínaje dnem 20. dubna je opět možné konat sňatečné obřady, avšak za podmínky, že se jich zúčastní maximálně deset osob. Těmito osobami jsou kromě snoubenců a svědků (čtyři osoby), osoba jednající za orgán veřejné moci nebo orgán církve (oddávající), matrikář a nejvýše čtyři další osoby. Toto omezení počtu účastníků se vztahuje i na cestu na sňatečný obřad. Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nemusí mít roušku, ostatní účastníci obřadu tuto povinnost mají. V průběhu obřadu je nutno dodržovat odstupy nejméně dva metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Vláda rovněž avizovala, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 8. června možno konat sňatečné obřady s účastí do padesáti osob.

Stanovené dny pro občanské sňatečné obřady jsou na českotěšínké radnici každá druhá sobota v měsíci, pokud není státním svátkem, v době od 9:00 do 13:00 hod. a každý poslední pracovní pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.

Bližší informace na tel. č. 553 035 417, 553 035 416 nebo e-mailech chlebusova@tesin.cz, hamanova@tesin.cz.

Více k uzavírání manželství (nutné doklady, poplatky apod.) si můžete přečíst zde.

autor: Mašková Jana Mgr.