25. červen 2019

Projekt “Rodinné pasy”

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let. Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši 5 – 50%. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity, ale i široké spektrum oborů a služeb.

Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním Rakousku. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.

Registrace a využívání slev je pro rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta, zaslaná na adresu bydliště.

Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli nárok na uplatnění slevy u zapojených poskytovatelů slev, kteří jsou označeni symbolem slevového místa.

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.rodinnepasy.cz,

e–mailem: msk@rodinnepasy.cz či zasláním formuláře na adresu kontaktního centra: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 33 Brno.

Rodinné pasy informace,

Rodinné pasy žádost o registraci

autor: Rodáková Jana Mgr.