21. prosinec 2017

Město Český Těšín 21.12.2017 vyhlašuje „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín“, a to na projekty realizované v roce 2018 zaměřené na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou. Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace, mohou žádat o finanční prostředky v rámci tohoto programu od 22.01.2018 do 12.02.2018 včetně .

Dotační program pro rok 2018 zde.

Přílohy  k vyhlášenému programu:

příloha 1 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín    PDF doc.

příloha 2 – Rozpočet projektu PDF xls.

příloha 3 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis PDF doc.

příloha 4 – Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín PDF xls.

autor: Bocek Halina Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com