13. leden 2020

Město Český Těšín připravilo tradiční dotační program určený na podporu projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2020, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Těšín č. 239/8.ZM ze dne 16.12.2019. “Program” byl vyhlášen a zároveň vyvěšen na úřední desce města Český Těšín dne 18.12.2019.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na stanovený program činí 1.360.000,-Kč (oblast kulturní – 500.000,-Kč; oblast sociální a zdravotní – 60.000,-Kč; oblast prevence kriminality – 300.000,-Kč; oblast sportovní a jiná – 500.000,-Kč).

Všechny žadatele upozorňujeme na nové formuláře a na závazné lhůty “Programu”. Zejména upozorňujeme na lhůtu podání žádostí, která byla stanovena v rozpětí od 20.01.2020 do 10.02.2020.

Podrobné informace související s dotačním programem včetně všech příloh jsou k dispozici v záložce „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín 2020“ v sekci „Dotace z rozpočtu města“.

autor: Lisztwanová Barbara magister