17. únor 2020

Rada města na své 20.schůzi dne 07.02.2020 usnesením č. 1199/20./RM schválila Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín ”Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2020″.

Program byl vyhlášen dne 07.02.2020, ve stejném termínu byl řádně vyvěšen na úřední desce Městského úřadu.

Žadatelem o dotaci může být pouze nezisková organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase.

Tato dotace je určena pro děti a mládež ve věku od 6 – 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín.

Více informací (včetně samotného Programu a jeho příloh) k nalezení zde.

autor: Lisztwanová Barbara magister