18. září 2019

V termínu 23.09.2019 – 08.11.2019 bude probíhat rekonstrukce kanalizačních stok v části města Český Těšín Rozvoj. Rekonstrukce bude probíhat při úplné uzavírce pozemních komunikací ul. Akátová a ul. Studentská. Uzavírka bude probíhat ve čtyřech etapách. 1. etapa: ul. Akátová u křižovatky s ul. Gymnazijní, délka 30 m, termín 23.09.2019 – 26.09.2019. 2. etapa: ul. Studentská od ul. Komenského po ul. Akátová, délka 108 m, termín 27.09.2019 – 13.10.2019. 3. etapa: ul. Studentská u. domu č. 1624/6a, délka 50 m, termín 14.10.2019 – 20.10.2019. 4. etapa: ul. Akátová od ul. Gymnazijní po ul. Studentská a ul. Studentská od ul. Komenského po dům č. 1624/6a, termín 21.10.2019 – 08.11.2019.

autor: Sporysz Miroslav Ing.