19. červen 2020

KHS MSK se sídlem v Ostravě nařídila mimořádné opatření č. 8/2020 spočívající v zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Omezeno bude také konání hromadných akcí ve venkovních a vnitřních prostorách.

Celé znění mimořádného opatření č. 8/2020  je k dispozici zde.

autor: krizový štáb