2. květen 2018

Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína

číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000631

Města Český Těšín a Cieszyn společně zrealizovaly projekt pod názvem „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína“. Hlavním cílem projektu byla příprava mnohostranné společensko-ekonomicko-technické analýzy variant modelů obnovení tramvajového spojení na území příhraničních partnerských měst Cieszyna a Českého Těšína.

Nedílnou součástí projektu byla společná propagační kampaň a společné propagační materiály.

Finální analýza byla víc jak rok připravována konsorciem Kreatus sp. z o.o. a Wolański sp. z o.o. Na jejím zpracování se rovněž podíleli zástupci obou měst. Výstupy projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci dne 19. 4. 2018 v KaSS „Střelnice“ v Českém Těšíně, které se zúčastnilo celkem 100 osob z obou partnerských měst.

V průběhu analýzy byly porovnávány finanční, funkční, technické a legislativně právní aspekty, dále byly navrženy varianty tras a jejich alternativní řešení. Při zpracování jednotlivých částí analýzy byly zohledněny výstupy z anketního průzkumu, týkajícího se očekávání a preferencí respondentů – turistů a návštěvníků měst Cieszyna a Českého Těšína.

Zpracovaná analýza navrhla 3 varianty řešení:

1. Připomínka tramvaje

2. Klasická tramvaj

3. Alternativní tramvaj

Z důvodu vysoké nákladnosti a rizika 2. a 3. varianty se přistoupilo k podrobnějšímu zpracování 1. varianty s příhraničním turistickým produktem, který by spočíval:

1. ve zhotovení dvou věrných replik těšínských tramvají Ringhoffer, upravených k provozování stylové kavárny nebo turistické informační kanceláře s umístěním na ulici Zamkowe v Cieszynie a v blízkosti vlakového nádraží (u Hotelu Piast) v Českém Těšíně,

2. v označení bývalých zastávek a umístění informací o okolních památkách a významných osobnostech města,

3. ve zhotovení aplikace pro mobilní zařízení, která umožní procházku podél trasy bývalé tratě s použitím prvků rozšířené reality o okolních památkách a významných osobnostech města,

4. ve vytvoření webu s doplňkovým obsahem včetně aplikace, mapy trasy, praktických a historických informací.

Prezentace z konference:

Cieszyn-prezentace-CZ.pdf

Cieszyn-prezentacja-PL.pdf

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

autor: Górecká Petra Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com