5. únor 2020

Mobilní průvodce „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“ se věnuje nově vzniklému museu společné historie obou rozdělených měst – Český Těšín a Cieszyn. Díky aplikaci je možno poslat pohlednici s vlastní fotografií ve stylizaci jako Mieszko I., kněžna Elžběta Lukrécie nebo jako nejdéle vládnoucí v Cieszyně Habsburk František Josef I. Dále díky naskenování QR kódů umístěných na informačních tabulích je možno získat rozšířené informace z webových stránek projektu.

Mobilní průvodce, který vzešel z projektu „Kaj indži inači – u nas po našymu.Lidová kultura Těšínského Slezska“ má širší zaměření. Obsahuje bohatou databázi objektů – zejména památek a turistických atrakcí, ale i gastronomii a ubytovací zařízení, pro potřeby turistů, kteří se rozhodnou navštívit Český Těšín či Cieszyn. K objektům v aplikaci jsou připojeny fotografie a popisy, součástí je i lokalizace v mapě, díky níž je lze snadno nalézt. Zpestřením je určitě nabídka několika turistických tras, které uživatele provedou nejzajímavějšími místy v okolí. Součástí jsou také tři městské hry, které spojují příjemné s užitečným: při řešení hádanek se zároveň mohou děti i dospělí naučit něco o našich dějinách a poznávat místní zajímavosti.

Kaj indži inači – u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska

Open Air Museum. Cieszyn.Český Těšín

Bližší informace o výše uvedených projektech můžete nalézt na www.kajindzi.eu a openairmuseum.info.

Projekty „Kaj indži inači – u nas po našymu.Lidová kultura Těšínského Slezska“ (reg. č.  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332) a „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000333) byly podpořeny Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 .

autor: Tomiczková Monika Ing.