5. červen 2017

Od neděle 11. června dojde v souladu s celostátně schváleným termínem změny jízdních řádů rovněž k některým výraznějším úpravám spojů na linkách MHD Český Těšín. Tyto reagují zejména na změny v poptávce cestující veřejnosti a snahu vypořádat se s nízkým využitím některých spojů. Především bylo zasahováno do nejméně využívaných spojů v období mimo časy dopravní špičky. Návoz a odvoz zaměstnanců a stejně tak žáků a studentů do školských zařízení zůstává bez výraznějších změn.

Základní prioritní trasou českotěšínské MHD se tak prohlubuje spojení centra města se sídlištěm Hrabinská, Mojská a Svibice. Mezi těmito lokalitami cestujícím přibude počet spojů. Oproti tomu dojde k mírnému úbytku spojů tam, kde se MHD kryje s příměstskými linkami.

Konkrétně se změny nejvíce dotknou linky 723, kdy mimo časy dopravní špičky změní autobusy jedoucí ze Žukova do centra svou trasu. A to tak, že nově obslouží zastávky v horní části sídliště Svibice a poté budou pokračovat na autobusové stanoviště, podobně jako spoje linky 721 nebo na sídliště Hrabinská a železniční stanici, po trase linky 722. Pro tuto změnu byly vybrány spoje, u kterých frekvence nástupu cestujících na zastávkách dosavadní trasy nedosahovala v průměru ani jednoho cestujícího denně. Uživatelům MHD se tím zvýší četnost spojů na primární páteřní trase, přičemž zároveň dojde k dlouhodobě požadovanému zkrácení jízdní doby. Tyto spoje totiž pojedou mezi Svibicí a Hrabinskou přímo po ulici Sokolovská. V opačném směru se změna trasy této linky dotkne tří spojů v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Na linkách 721 a 722 dochází k nepatrným změnám v časech jednotlivých spojů a ke zrušení dvou nejméně využívaných. Dále jsou dva spoje těchto linek nahrazeny spoji linky 723.

U víkendových spojů dochází k výraznějším změnám, které se dotknou všech linek. Opět se mění trasa na lince 723. Zároveň se upravují časy jednotlivých spojů, které odráží víkendový účel jejich využívání. Více spojů tak pojede na železniční stanici, některé spoje jsou přizpůsobeny časům jednotlivých bohoslužeb, nebo jiné například dosažení snadnějšího přístupu letního koupaliště apod.

Nové jízdní řády jsou již k dispozici na stránkách města www.tesin.cz/mhd/

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com