31. březen 2020

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  OMEZUJE  ÚŘEDNÍ  HODINY  I  PŘÍMÝ  KONTAKT  S OBČANY  NA  NEZBYTNÉ MINIMUM

Vážení občané,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 v souvislosti s omezením volného pohybu osob a souvisejícími opatřeními vydanými Vládou ČR pro orgány veřejné moci v rámci krizových opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území České Republiky, bude Městský úřad Český Těšín fungovat v omezeném režimu.

Úředními dny budou pouze pondělí 13.00 – 16.00 hodin a středa 9.00 – 12.00 hodin, mimo tyto dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Upozorňujeme, že bude možno vyřizovat pouze neodkladné úřední záležitosti, a to při omezení osobního kontaktu zaměstnanců a žadatelů na minimum.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu přednostně elektronicky (epodatelna@tesin.cz) nebo přímou telefonickou linkou, případně přes telefonní ústřednu 553 035 111. Cílem tohoto opatření je maximálně eliminovat větší shluky lidí a tím i prudké šíření nákazy koronavirem,

autor: krizový štáb