7. březen 2019

Město Český Těšín podpoří akci „Ukliďme Česko“

V letošním roce proběhne další ročník akce „Ukliďme Česko“ a město Český Těšín nejen, že se do této akce dne 06.04.2019 zapojí, ale rozhodlo se oproti předchozím ročníkům více podpořit jednotlivce či občany, kteří se rozhodnou zorganizovat úklid na území našeho města a jeho okolí.

V čem bude podpora spočívat?

Především to bude poskytnutí ochranných rukavic, pytlů na odpad a zajištění odvozu sesbíraného odpadu. Dále to bude podpora medializace akce na webových stránkách města a facebooku, popř. v podobě umístění kliprámů o akci v MHD.

Podpora organizátorům bude poskytnuta za následujících podmínek:

         • organizátor se dostaví na městský úřad Český Těšín odb. výstavby a životního prostředí domluvit podrobnosti úklidu
         • následně se organizátor zaregistruje na stránkách hlavních organizátorů akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ https://www.uklidmecesko.cz/
         • místo úklidu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, organizátor projedná s vlastníkem pozemku
         • organizátor umožní mediální prezentaci úklidu prostřednictvím Těšínských minut a Těšínských listů
         • pozvánka prezentovaná prostřednictvím města Český Těšín (webové stránky města, facebook města, kliprámy MHD) bude obsahovat logo města
         • v týdnu před úklidem organizátor na odboru výstavby a životního prostředí podepíše prohlášení o registraci akce, dohodne odvoz odpadu, vyzvedne pracovní pomůcky a případně dohodne následnou kontrolu
         • před započetím úklidu organizátor seznámí dobrovolníky s bezpečností práce
         • po úklidu organizátor nahlásí počet zúčastněných a přibližné množství sesbíraného odpadu, doloží fotodokumentaci, vrátí nevyužité pracovní pomůcky

Tipy na místa úklidu

Pokud chcete zorganizovat úklid a nevíte, kde by to bylo nejlepší, tak zde je několik tipů. Pokud naopak máte tipy na místa, kde by se mělo uklízet, zašlete je na emailovou adresu uklizime@tesin.cz. Tipy na úklidy budou průběžně zveřejňovány na stránkách města.

V okolí garáží a hřbitova na ulici pod Zvonek (49.72864N, 18.61131E). Zde se zejména kolem garáží a směrem k potoku Sadový nachází velké množství odpadu. Lokalita je snadno dostupná.

Prostor mezi ulicemi Slovenská a Cihelní. Jedná se zarůstající plochy, lesík a louky kolem ulice Cihelní až po ulici Slovenskou (49.73614N, 18.61824E). Zde se již několik let uklízelo a celá plochy byla zbavena toho nejhoršího odpadu. Neukáznění občané však každý rok vyházejí velké množství odpadu a stále je co uklízet.

Lesík na ulici Slovenské u kynologického klubu. Lesík a nesečená louka (49.73505N, 18.60892E), kde se nachází porůznu nejrůznější odpad. Zejména v centrální části kolem tůně.

Lesík pod Přírodní rezervací Velké doly. Jedná se o malý lesík u příjezdu k zahrádkám (49.71758N, 18.62929E), kde je dlouhodobě nepořádek. Nejde o velkou plochu a převážně jde o plastový odpad. Úklid v cca 5 lidech nebude časově náročný a zabere zhruba 1-2 hodiny práce.

Okolí vodní nádrže Hrabina. Břehy vodní nádrže a přiléhající les k nádrži a les u sídliště Mojská.

AKCE MĚSTA PROBĚHNE U ROPIČANKY.

Kdo nechce akci sám organizovat, ale rád by se některé zúčastnil, může se přidat k úklidu organizovaného městem Český Těšín. Sraz bude v sobotu 06.04.2019 v 9:00 hodin na parkovišti (49.72818N, 18.62469E) u křižovatky ulic Železniční a Nová Tovární – viz mapka. Dobrovolníci dostanou pytle i rukavice. S sebou si doporučujeme vzít pracovní oděv a obuv, svačinu a v případě chladného počasí termosku s teplým nápojem. Předpokládané ukončení úklidu je kolem 12 hod. Prosíme o nahlášení Vaši účasti předem na http://www.uklidmecesko.cz nebo na e-mail nestrasil@tesin.cz, nebo krenek@tesin.cz, popř. tel. 734 519 972 nebo na 553 035 624.

Místo srazu – mapka:

Plakát: Plakát 2019

Další informace o celostátním konání akce najdete na www.uklidmecesko.cz.

Autor: Daniel Křenek, referent vodního hospodářství a ochrany přírody

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com