11. březen 2020

Vážení občané,

na základě stále se šířících nepodložených zpráv na sociálních sítích vám sdělujeme, že město Český Těšín upozornilo své občany na výskyt koronaviru v sousedním Cieszynie ve chvíli, kdy byl oficiálně potvrzen. Ihned po ukončení Zarzadzania kryzysowego (Bezpečnostní rady) byla informace potvrzena telefonicky starostkou Cieszyna paní Gabrielou Staszkiewicz v úterý 10. března v 16.45. Ihned jsme informaci předali občanům prostřednictvím oznámení na webu a Fb města Český Těšín s doporučením, aby zvážili svou cestu do Polska. Nepotvrzené dohady, které se šířily mezi lidmi, nemůžeme jako Městský úřad považovat za oficiální zprávy a zveřejňovat je.

Dnes od časných ranních hodin byla tato situace řešena a následně v 11.00 zasedla Bezpečnostní rada. Ta spolu s vedením města sleduje situaci ve městě a řeší nenadálé situace. Jsme ve spojení s Krajským ředitelstvím policie MSK. Město zaslalo dopis na Ministerstvo vnitra, zdravotnictví a zahraničních věcí se žádostí o součinnost při kontrolách na hraničních přechodech a zároveň o zvýšení informovanosti občanů při překračování státních hranic. Jak již bylo oznámeno dříve, byly až do odvolání zrušeny či přesunuty veškeré kulturní a sportovní akce na území města. Uzavřená školská zařízení, střediska, která poskytují vzdělávací a zájmové aktivity – SVČ Amos, KaSS, pobočky knihovny v okrajových částech města, kluby seniorů (podrobné informace jsou k dispozici na webu příslušných organizací). Dnes bylo mimo jiné schváleno umístění informačních tabulí do prostoru hraničního přechodu do Polska.

autor: Lipinová Andrea Ing.