20. prosinec 2017

Evidence zemědělského podnikatele

Městský úřad Český Těšín informuje zemědělské podnikatele, že od 01.01.2018 přechází agenda evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů z odboru živnostenského a dopravy (detašované pracoviště Pod Zvonek 875/26) na odbor výstavby a životního prostředí – oddělení životního prostředí (pracoviště náměstí ČSA 1/1). Agendu bude vykonávat Bc. Jan Petrušek, ref. životního prostředí, 3. patro, č. dveří 406b.

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com