2. leden 2020

Dotace města v oblasti památkové péče v roce 2020

Město Český Těšín připravilo pro rok 2020 tradiční dotační program určený na obnovu a zachování vybraných historických prvků (celkový objem finančních prostředků 300 000,- Kč) a nový dotační titul pro podporu reklamního označení provozoven a podporu výměny nepůvodních výkladců a vstupních dveří do provozoven  (celkový objem finančních prostředků 200 000,- Kč) na území Městské památkové zóny (MPZ) Český Těšín. Základní informace o dotacích určených na obnovu památek jsou zveřejněny v sekci dotace v oblasti památkové péče. Podrobné informace o jednotlivých dotačních programech města a příslušné formuláře jsou zveřejněny v sekci dotace z rozpočtu města.

autor: Morawiec Miroslav Mgr.