25. duben 2019

V sobotu 4. května od 12:00 do cca 15:00 hodin zveme širokou veřejnost na Den s IZS v Českém Těšíně, který se bude konat na zpevněné ploše u autobusového stanoviště. Uvidíte zde techniku a ukázky činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému včetně dětských družstev SDH Stanislavice. V rámci doprovodného programu proběhne od 9:00 hodin Okrskové kolo v požárním sportu na ploše Sportovního stadionu Frýdecká.

plakát Den s IZS

autor: Bazgierová Iva Bc.