28. březen 2019

Česko uklidíme i v Českém Těšíně

Město Český Těšín se letos popáté zapojilo do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Uklízet se bude u Ropičanky. Sraz bude v sobotu 06.04.2019 v 9:00 hodin na parkovišti (49.72818N, 18.62469E) u křižovatky ulic Železniční a Nová Tovární – viz mapka.

Dobrovolníci dostanou pytle i rukavice. S sebou si doporučujeme vzít pracovní oděv a obuv, svačinu a v případě chladného počasí termosku s teplým nápojem.

Předpokládané ukončení úklidu je kolem 12 hod.

Prosíme o nahlášení Vaši účasti předem na http://www.uklidmecesko.cz nebo na e-mail nestrasil@tesin.cz, nebo krenek@tesin.cz, popř. tel. 734 519 972 nebo na 553 035 624.

Místo srazu:

Plakát: Plakát 2019

Město Český Těšín nejen, že se do této akce zapojí, ale rozhodlo se oproti předchozím ročníkům více podpořit i ostatní, kteří se rozhodnou zorganizovat úklid na území našeho města a jeho okolí.

Letos se do organizace úklidu zapojily i další organizace a spolky – TRIANON, z.s., Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, Myslivecký spolek FOREST Stanislavice, ZŠ a MŠ Kontešinec, občané z Mistřovic, Církev bratrská, Česká pirátská strana, ANO Český Těšín aj. – viz Interaktivní mapa úklidů 2019. Další informace o celostátním konání akce najdete na www.uklidmecesko.cz.

Materiální podpora města Český Těšín spočívá:

• v podpoře medializace (facebook města, kliprámy v MHD)

• v poskytnutí ochranných rukavic

• v poskytnutí odpadových pytlů

• v zajištění odvozu a odstranění sesbíraného odpadu

Podpora organizátorům se poskytuje za následujících podmínek:

• organizátor informuje město Český Těšín o záměru zapojit se do akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko (kontaktní údaje organizátora, datum úklidu, předpokládané místo, předpokládaný počet dobrovolníků),

• místo úklidu ve vlastnictví města organizátor projedná s příslušným odborem, který pozemky spravuje

• místo úklidu v jiném vlastnictví organizátor projedná s vlastníkem pozemku

• organizátor se zaregistruje jako organizátor úklidové akce, pozve dobrovolníky a dá o svém úklidu vědět, odešle report, vše na webových stránkách Ukliďme svět, Ukliďme Česko

• organizátor umožní mediální prezentaci úklidu prostřednictvím Těšínských minut a Těšínských listů

• pozvánka prezentovaná prostřednictvím města Český Těšín (facebook města, kliprámy MHD) bude obsahovat logo města

• v týdnu před úklidem organizátor na odb. VaŽP podepíše prohlášení o registraci akce, dohodne odvoz odpadu, vyzvedne pracovní pomůcky a případně dohodne následnou kontrolu

• před započetím úklidu organizátor seznámí dobrovolníky s bezpečností práce

• po úklidu organizátor nahlásí počet zúčastněných a přibližné sesbíraného množství odpadu, doloží fotodokumentaci, vrátí nevyužité pracovní pomůcky

Tipy na místa úklidu:

Pokud chcete zorganizovat úklid a nevíte, kde by to bylo nejlepší, tak zde je několik tipů. Pokud naopak máte tipy na místa, kde by se mělo uklízet, zašlete je na emailovou adresu uklizime@tesin.cz. Tipy na úklidy budou průběžně zveřejňovány na stránkách města.

V okolí garáží a hřbitova na ulici pod Zvonek (49.72864N, 18.61131E). Zde se zejména kolem garáží a směrem k potoku Sadový nachází velké množství odpadu. Lokalita je snadno dostupná.

Prostor mezi ulicemi Slovenská a Cihelní. Jedná se zarůstající plochy, lesík a louky kolem ulice Cihelní až po ulici Slovenskou (49.73614N, 18.61824E). Zde se již několik let uklízelo a celá plochy byla zbavena toho nejhoršího odpadu. Neukáznění občané však každý rok vyházejí velké množství odpadu a stále je co uklízet.

Lesík na ulici Slovenské u kynologického klubu. Lesík a nesečená louka (49.73505N, 18.60892E), kde se nachází porůznu nejrůznější odpad. Zejména v centrální části kolem tůně.

Lesík pod Přírodní rezervací Velké doly. Jedná se o malý lesík u příjezdu k zahrádkám (49.71758N, 18.62929E), kde je dlouhodobě nepořádek. Nejde o velkou plochu a převážně jde o plastový odpad. Úklid v cca 5 lidech nebude časově náročný a zabere zhruba 1-2 hodiny práce.

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com