31. květen 2017

Léto letošního roku bude na území našeho města ve znamení velkých dopravních omezení. Omezení pocítí všichni občané města i jeho návštěvníci, ať už jde o řidiče, chodce nebo uživatele hromadných dopravních prostředků. Ti všichni se musí připravit na změny a omezení v dostupnosti užívání jednotlivých komunikací. Jedná se o nezbytná opatření při realizaci stavby rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu.

 Jaké změny nás tedy čekají?

Od 19.06.2017 bude pro veškerou dopravu přibližně na 14 dní zcela uzavřen úsek silnice Karvinská mezi křižovatkou s ulicí Slezská a restaurací Na Brandýse. Veškerá nákladní doprava, jakož i tranzitní osobní doprava, bude přístupná pouze po obchvatu města. Pro vnitřní potřebu města bude možno použít ulice Slezská a Ostravská.

Přibližně od 02.07.2017 se omezení ulice Karvinská přesune blíže k centru města, kdy bude uzavřen úsek mezi ulicemi Komorní a Viaduktová. Opět se v tomto úseku předpokládá vyloučení veškeré dopravy a užití objízdných tras.

Nejnáročnější část dopravních uzavírek nás bude čekat poté, tzn. od poloviny července a potrvá přibližně dva měsíce. V té době bude pro veškerou dopravu uzavřena celá velká křižovatka ulic Jablunkovská, Frýdecká, Ostravská a Viaduktová. V této etapě předpokládáme zajištění vjezdu a výjezdu do centra jedním polem pod mostní konstrukcí, a to s jediným možným vjezdem i výjezdem na ulici Karvinská. Tento bude navíc šířkově omezen.

V důsledku výše uvedených dopravních omezení budou přijata rovněž značná dopravní opatření pro hromadnou autobusovou dopravu.

Termíny a jednotlivá omezení mohou doznat změn. O aktuálních opatřeních budeme občany podrobně informovat na webových stránkách města.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com