20. duben 2018

V termínu od 01.05.201830.06.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská.

V této souvislosti bude v uvedeném termínu provoz veřejné linkové autobusové dopravy Český Těšín – Karviná a zpět, Český Těšín – Ostrava (Havířov) a zpět, Český Těšín – Třinec přes ul. Tovární a zpět a linek MHD Český Těšín zajištěn následovně:

1. Český Těšín – Karviná a zpět – jízda po objízdné trase. Zastávka „Na Brandýse“ je již přesunuta za křižovatku ul. Hřbitovní a Slezská.

2. Český Těšín – Ostrava (Havířov) a zpět – jízda po objízdné trase. Všechny stávající zastávky budou obsluhovány.

3. Český Těšín – Třinec přes ul. Tovární a zpět nebude zajíždět do centra města, bude zajišťován dle výlukového jízdního řádu, spoje budou vedeny po ul. Jablunkovská. Zastávky na ul. Nádražní, ul. Nová Tovární a ul. Železniční nebudou obsluhovány. Tyto budou nahrazeny zastávkami na trase linky Český Těšín – Třinec, na ul. Jablunkovská.

4. Linky MHD budou zajišťovány dle výlukového jízdního řádu.

Stávající spoje linky 875721 a 875723 zajíždějící na zastávku železniční stanice ze směru od sídliště Svibice budou v převážné většině ukončeny na autobusovém stanovišti. Stávající spoje linky 875722 vyjíždějící ze zastávky železniční stanice směr Svibice budou vedeny až ze zastávky autobusové stanoviště. Většina spojů všech výše uvedených linek přijíždějících na zastávku železniční stanice ze směru sídliště Hrabinská, tedy po ulici Karvinská, budou zachovány ve stejné trase jako doposud. Totéž platí o spojích vyjíždějících ze zastávky železniční stanice směr sídliště Hrabinská.

Časy příjezdů a odjezdů autobusů MHD zůstaly ve většině případů nezměněny. K několika dílčím změnám však došlo a to především pro zajištění bezpečné dopravy žáků a studentů do školských zařízení. Bude tak opět uspíšen žákovský a studentský spoj č. 11 na lince 875722 ze zastávky „osada Antoníček“ o 4 minuty. Tímto krokem dojde k navázání tohoto spoje na spoj č. 13 na stejné lince. Oba autobusy na sebe vzájemně počkají na zastávce „Hrabinská, DDM“, přičemž žáci a studenti budou moci vzájemně přestoupit podle toho, zda budou pokračovat na zastávku „Tyršova“ nebo na „železniční stanici“. Do centra města pojede spoj č. 13, na ulici Tyršovu a autobusové stanoviště spoj č. 11. Žáci a studenti z oblasti Žukova budou mít zajištěnu návaznost do samotného centra města nebo na ul. Tyršovu spojem č. 10 na lince 875723 a spojem č. 13 na lince 875722 s přestupem na zastávce „Svibice, pož. zbroj.“ Zároveň z důvodu omezeného pěšího přístupu z autobusového stanoviště upravujeme návaznost „školních“ autobusů ze Svibice a ze Žukova – spoj č. 13 na lince 875721 a spoj č. 12 na lince 875723 tak, že spoj č. 12/875723 počká na autobusovém stanovišti na spoj 13/875721 a poté bude pokračovat do centra města, ovšem pouze na zastávku „banka“.

Výlukové jízdní řády budou k dispozici na webových stránkách města, dopravce a na všech zastávkách.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com