20. červenec 2017

Uzavření křižovatek silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská

V termínu 07.08.201701.10.2017 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská. Důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci kanalizačních stok, které vedou v tělesech uvedených pozemních komunikací, které provádí SmVak.

V této souvislosti bude v uvedeném termínu zajištěn tzv. vnitřní okruh pro potřeby místních občanů. Tento bude veden přes část plochy autobusového stanoviště, přičemž bude vymezen zvlášť pro osobní automobily a autobusy. Do centra a z centra města se bude možné dostat pouze přes ulici Karvinskou. Zároveň bude uzavřen příjezd do ČR po mostě Družby tak, aby veškerá tranzitní doprava z Polska byla směřována na ulici Střelniční a poté vyvedena na Třinec.

Pro zajištění bezpečnosti chodců bude vybudován dočasný přechod pro chodce uprostřed plochy stanoviště, stávající přechod umístěný na autobusovém stanovišti podél ulice Frýdecké bude na tuto dobu zrušen. Dále přes ulici Jablunkovskou bude z autobusového stanoviště zajištěn bezpečný koridor pro chodce tak, aby se dostali k pěšímu podchodu „Demelloch“.

Vzhledem ke zvýšenému provozu na ulicích Tyršova a Komorní, po nichž budou rovněž jezdit autobusy příměstských a městských linek, bude na těchto ulicích po celou dobu omezení stanoven zákaz zastavení pro všechna vozidla. Rovněž stávající podélná parkovací místa na ulici Tyršova budou zrušena.

Tranzitní objízdná trasa bude i nadále vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

Nabádáme všechny řidiče, aby v uvedeném období využívali objízdnou trasu po silnici I/48 (obchvat Českého Těšína), která je bez poplatku.

autor: Hloušek Tomáš Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com