Zpět
Mašková Jana Mgr.
Funkce vedoucí oddělení
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 115 / přízemí
Email maskova@tesin.cz
Telefon 553 035 410