Zpět
Latková Helena Ing.
Funkce projektový manažer
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 311 / II. poschodí
Email latkova@tesin.cz
Telefon 553 035 233