Košnarová Barbora Ing.
Funkce finanční referent
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 313 / II. poschodí
Email kosnarova@tesin.cz
Telefon 553 035 239