Zpět
Bazgierová Iva Bc.
Funkce vedoucí oddělení
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 210 / I. poschodí
Email bazgierova@tesin.cz
Telefon 553 035 440