Zpět
Borská Petra Ing.
Funkce vedoucí oddělení rozpočtu a městských financí
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 311b / II. poschodí
Email borska@tesin.cz
Telefon 553 035 230