Název:Laskavé podobizny
Název2:Zapomínaní a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy
Autor:Šuleř, Oldřich
Vydavatel:Repronis
Datum vydání:2005
Místo vydání:Ostrava
Rozsah:221
Anotace:

Slezsko -l iteratura - spisovatelé - severní Morava