Název:Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. A-L [1. díl]
Název2:
Autor:[připravil autorský tým pod redakčním vedením Jakuba Ivánka a Zdeňka Smolky]
Vydavatel:Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Datum vydání:2013
Místo vydání:Ostrava
Rozsah:570
Anotace:

Slezsko-Morava-Těšínsko-dějiny kulturní-životopisy-kultura-slovníky výkladové
Vyd. 2., upr. a rozš.