Název:Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska
Název2:
Autor:Štefáček, Stanislav
Vydavatel:Baset
Datum vydání:2008
Místo vydání:Praha
Rozsah:743
Anotace:

Těšínsko - řeka - Olše - Olza Čechy - Morava - Slezsko - lokality podél toku - vodní toky - řeky