Název:Baroko na Těšínsku
Název2:ze sbírek Muzea Těšínska v Českém Těšíně
Autor:Pavlíková, Jiřina
Vydavatel:Muzeum Těšínska
Datum vydání:2005
Místo vydání:Havířov, Český Těšín
Rozsah:48
Anotace:

Těšínsko - Těšínské Slezsko - baroko - dějiny
Obsahuje bibliografii. Souběžný anglický, německý a polský text.