Příjmení:Olszak
Jméno:Wacław
Titul:MUDr.
Pseudonym:
Datum narození:1868-05-29
Datum úmrtí:1939-09-11
Místo narození:Šenov
Místo úmrtí:Karviná
Místo působení:Těšín, Vídeň, Karviná, Orlová
Vymezení:lékař, veřejný činitel
Kategorie: veřejná činnost, zdravotnictví,
Život:

Narozen v rolnické rodině Wacława Olszaka a jeho ženy Marianny, roz. Pasternakové. Studoval na těšínském gymnáziu, kde 1889 maturoval. 1889 - 1895 studoval medicínu ve Vídni. Již za gymn. studií byl členem tajné organizace Jedność, ve Vídni vstoupil do pol. studentské organizace. 1896 – 1939 byl lékařem hornické bratrské pokladny v Karviné. V r. 1901 uzavřel sňatek s Marií, roz. Krusovou (*1883, zemř. 1951), s níž měl tři syny a dceru. Byl významným činitelem Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego, zejm. jako předseda hlavního výboru na čes. Těšínsku 1921 – 1930 se zasloužil o rozvoj školství. Pracoval v řadě polských spolků , např. Beskid Śląski, ve spolku křesťanských dělníků "Praca" v Karviné, byl členem Zarządu Śląskich Katolików, jímž byl delegován 1918 do Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Podporoval chudé studenty, hlavně z Gymnázia J. Słowackého v Orlové (1928 nadace pro chudé studenty). Inicioval různé druhy pomoci, např. letní tábory pro nemocné děti ad. 1928 - 1938 byl starostou města Karviné. 1935 se stal předsedou Rady Naczelnej Polaków v ČSR. Již 2. 9. 1939 byl zatčen gestapem, na následky zranění v krátké době zemřel jako první oběť z řad polské inteligence na Zaolší. Pohřben byl pod dohledem gestapa na hřbitově v Karviné. W.O. byl autorem populárních prací z oblasti zdravotní osvěty.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 8. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 136 s. Pryczko, E.: Leczył bezinteresownie, rządził godnie. In: Głos Ludu, 12. 9. 2009, s. 4 Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí) 2003. Havířov, Městská knihovna v Havířově 2003. 63 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com