Příjmení:Saint Genois d´Anneaucourt
Jméno:Philipp Ludwig
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1790-04-05
Datum úmrtí:1857-07-30
Místo narození:Těšín
Místo úmrtí:Baden (Rakousko)
Místo působení:Olomouc, Vídeň, Těšínské Slezsko
Vymezení:Saint Genois d´Aneaucourt - rodina velkostatkářů a průmyslníků v cukrovarnictví
Kategorie: průmysl a podnikání,
Život:

Pocházel ze starého šlechtického rodu z hrabství Hennegau (Belgie), usedlého od 17. století také na Moravě a ve Slezsku. Byl synem svob. pána Arnolda S. G. d´A. (*1734, +1804). Studoval na univerzitě v Olomouci, načež vstoupil do stát. služeb. K panství Javoří (Ebersdorf, Jaworze) v Těšínském Slezsku, které zdědil po otci, připojil 1809 Paskov (okr. Fýdek-Místek), na stř. Moravě pak 1824 Tejníček, 1825 Ptení, Čelechovice na Hané a Dolany, 1836 Kožušany, Vrbátky, panství Klášterní Hradiště a statek Žerotín, ve Slezsku Velké Kunčice, Řepiště a Šenov (1829) a v Haliči Maków. V r. 1827 povýšen do hraběcího stavu. 1838 založil cukrovar v Paskově, který ale 1846 zanikl. 1839 zřídil v Čelechovicích na Hané (okr. Prostějov) další cukrovar, pro který obdržel dvorským dekretem z 20.4.1841 zem. tovární oprávnění. Na svých statcích zřizoval lihovary, cihelny, vápenky ad. Byl podporovatelem slez. školství, inicioval řadu soc. opatření ve prospěch chudých, spolupracoval s Moravskoslezskou společností pro povznesení orby a byl uznávaným sběratelem umění a numizmatikem. Byl c.k. komorním a skutečným tajným radou, rytířem rakouského Leopoldova řádu, rytířem suverenního řádu maltézských rytířů a nositelem řady dalších vyznamenání. 20.9.1810 se oženil s hraběnkou Johannou von Trach (*4.11.1789, +2.6.1870 Baden bei Wien), se kterou žil většinu života na zámku v Javoří a s níž měl syna Moritze Johanna Nepomuka a dceru Marii Alexandrinu.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 4. (16). Ostrava, Ostravská univerzita 2007. 137 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com