Příjmení:Kubisz
Jméno:Paweł
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1907-05-12
Datum úmrtí:1968-08-19
Místo narození:Konská
Místo úmrtí:Český Těšín
Místo působení:Český Těšín, Cieszyn, Třinec
Vymezení:básník, prozaik, publicista, redaktor Zwrotu
Kategorie: kultura,
Život:

Jeden z hlavních kulturních a společenských činitelů na Těšínsku, organizátor lit. života polské menšiny, literární osobnost utvářená polským spisovatelem Stefanem Żeromskim. Studoval na učitelském semináři v Cieszynie a Ostrzeszowie, studim nedokončil, byl vyloučen. Vědomosti získaval samostudiem. V letech 1927-1928 vězněn 13 měsíců v Olomouci, kde se nakazil tuberkulózou. Podílel se na vzniku a byl předsedou organizace Śląski Związek Literacko-Artystyczny (založen 1937). Působil mj. jako redaktor časopisů Sztorcem, který založil a vydával (vyšla pouze 3 čísla). Poté zaměstnán v Třineckých železárnách jako úředník, během okupace vězněn v Cieszynie a v Krakově (za konspirační činnost). Po válce organizuje lit. a společenský život na čes. Těšínsku. Byl předsedou uměleckého sdružení SLA Sekcja Literacko-Artystyczna) PZKO. Byl prvním redaktorem kulturního měsíčníku Zwrot (1949-1958); postupně vytlačován z veřejného života. Opět pracuje v Třineckých železárnách, tentokrát jako dělník, po nehodě odchází do invalidního důchodu. Publikoval v tisku, časopisech: Głos Ludu, Zwrot, Kalendarz Śląski, Lirnik, Zaranie Śląskie, Gazeta Mazurska, Trybuna Robotnicza a jiné. Jeho tvorba je věnována společenským a národnostním otázkám, hlavně utlačování dělnických a vesnických vrstev obyvatelstva (sám pocházel z dělnické rodiny). Byl prvním avantgardním českotěšínským básníkem, byl ovlivněn ústní lidovou slovesností. Verše i povídky psal v nářečí, event. silně používá nářečních prvků. Dílo: Kajdany i róże. Fryštát, 1927 (básně) Przednówek. Český Těšín 1937 (básně) Pod Godulóm. Český Těšín 1948 (básně) Opowieść wydziedziczonych. Český Těšín 1949 (dramatické básnické dílo) Rapsod o Oszeldzie. Český Těšín 1953 (básně) Czas ludzkiej krzywdy. 1954 (román) Zaszuwierzony świat. Ostrava 1972 (lidové povídky a humoresky)

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 9. (21). Ostrava, Ostravská univerzita 2006. 167 s.; Málková, I., Urbanová, S. a kol.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945 - 2000). Olomouc, Votobia 2001. 367 s.; Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s.; Slovník polských spisovatelů. Praha, Nakladatelství Libri 2000. 555 s.; Sikora, W.: Przypomnienie Pawła Kubisza. In: Głos ludu 19. 8. 2003; Kijonka,T.: Paweł Kubisz. In: Głos ludu 5. 5. 1992; Sikora, H.: Paweł Kubisz, trybun zaolziańskiego ludu. In: Głos ludu 12. 5. 2007; Niepokorne rozliczeniowe wiersze Pawła Kubisza. In: Głos ludu 15. 5. 2007; Martinek, L. Poznámky ke vztahu Pawła Kubisze k Óndrovi Łysohorskému. In: Práce a studie Muzea Beskyd. Společenské vědy, č. 16. Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd, 2005, s. 103–112; Martinek, L. Paweł Kubisz kontra Petr Bezruč. K některým aspektům literárního života polské národnostní menšiny v meziválečném období. In: Setkání s druhým. Sborník příspěvků z VI. literární laboratoře konané v Hradci Králové 25. – 26. 1. 2006. Hradec Králové, Gaudeamus 2006, s. 54–70; Martinek, L. „Árie z poplivané rakve.“ K životu a dílu Pawła Kubisze. In: Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference konané v Brně 7. – 8. 11. 2006. Brno: Obec spisovatelů, 2006, s. 155–165; Martinek, L. Paweł Kubisz kontra Piotr Bezrucz. O niektórych aspektach życia literackiego polskiej mniejszości narodowej w okresie międzywojennym. In: Kwartalnik Opolski, 2006, č. 4, s. 13–28; Jaworski, K.: Poeta i redaktor, człowiek tragiczny Paweł Kubisz. In: Zwrot, 2014, č. 3, s. 32-34
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com